Skip to main content

Informacje o osobie

Z mojego wieloletniego doświadczenia jako starszy komornik sądowy oraz publicznie mianowany i zaprzysiężony licytator posiadam specjalistyczną wiedzę w zakresie egzekucji i egzekwowania roszczeń z tytułu ustawowych praw zastawu. W szczególności wyspecjalizowałem się w postępowaniu zgodnie z § 885a ZPO i prawem zastawu wynajmującego lokal dla niemieckiej branży mieszkaniowej.

Postępowanie zgodnie z § 885 a ZPO oferuje Państwu opłacalną i prawnie bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnej kosztownej eksmisji. W przypadku zamierzonej egzekucji w celu eksmisji wnioskują Państwo jedynie o objęcie w posiadanie zgodnie z § 885a ZPO. Zapewnia to ogromną przewagę kosztową i eliminuje obowiązek zapłaty komornikowi często kilku tysięcy Euro. Cieszę się, że mogę Państwu w tym pomóc.

Jak tylko komornik sądowy wyda Państwu polecenie przejęcia w posiadanie mienia, należy sprawdzić, czy inwentarz dłużnika musi być przechowywany i sprzedawany na licytacji. Jeśli istnieją tylko przedmioty, które oczywiście są bez znaczenia w przechowywaniu (nieporęczne odpady, śmieci itp.), mogą one zostać zniszczone. W tym celu należy uzyskać urzędowe poświadczenie o braku zastrzeżeń.

Przedmioty, które mogą być wykorzystane, muszą być publicznie wylicytowane. Licytacja może odbyć się najwcześniej po upływie jednego miesiąca od objęcia w posiadanie, ponieważ dłużnik może zażądać zwrotu swojego mienia w okresie oczekiwania.

Mogą Państwo zlecić mi wydanie urzędowego poświadczenia o braku zastrzeżeń i przeprowadzenie licytacji na terenie całych Niemiec.