Skip to main content

Pisemna oferta kupna

» Pisemna oferta kupna (PDF)

Proszę przynieść na licytację wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dowód osobisty i ewentualnie zaświadczanie o zameldowaniu.