Skip to main content

Usługi

W następujących przypadkach możliwe są przymusowe licytacje bez sądowego nakazu zapłaty:

Prawo zastawu wynajmującego lokal (§ 562 BGB)

Jako wynajmujący zgodnie z prawem są Państwo posiadaczami wynajmowanego lokalu i mają Państwo roszczenia wobec najemcy.
 

Prawo zastawu zleceniobiorców (§ 647 BGB)

Państwa klient nie zapłacił za naprawę, a Państwo nadal są w posiadaniu tego przedmiotu.
 

Prawo zastawu z tytułu magazynowania (§ 421 BGB)

Jako posiadacze magazynu mają Państwo ustawowe prawo zastawu z uwagi na koszty magazynowania. Warunkiem tego jest posiadanie przez Państwa przedmiotu, w szczególności za pomocą konosamentu, kwitu załadowczego lub składowego.
 

Prawo zastawu spedycji (§ 410 BGB)

Jako spedytorzy mają Państwo prawo zastawu na ładunku, a także na frachcie, prowizjach, wydatkach i wykorzystaniu. Warunkiem tego jest posiadanie przez Państwa przedmiotu, w szczególności za pomocą konosamentu, kwitu załadowczego lub składowego.
 

Egzekucja zgodnie z § 885a ZPO

Odzyskali Państwo posiadanie wynajmowanej nieruchomości przez komornika sądowego w ramach egzekucji, a inwentarz byłego najemcy nadal istnieje. W tym przypadku licytacja publiczna jest obowiązkowa, chyba że posiadacz zażądał od Państwa tych przedmiotów w ciągu jednego miesiąca, a odpady nie są oczywiście odpadami wielkogabarytowymi.

Są to najważniejsze prawa zastawu, które mogą być egzekwowane w drodze licytacji publicznej bez postępowania sądowego. Istnieje wiele innych praw zastawu i warunków przeprowadzania licytacji publicznych. Jestem do Państwa dyspozycji w sprawie pytań i informacji.

Licytacja nie jest zgodna z prawem, jeśli naruszone zostaną przepisy kodeksu cywilnego (BGB) dotyczące wykorzystania zastawu. Licytacja może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę do tego upoważnioną (publicznie mianowany i zaprzysiężony licytator). Licytacja np. w serwisie Ebay nie jest licytacją publiczną w rozumieniu prawa!