Skip to main content

Usługi

Oprócz wszelkiego rodzaju licytacji specjalizujemy się w egzekwowaniu roszczeń z tytułu prawa zastawu wynajmującego lokal oraz w postępowaniach zgodnie z § 885a ZPO dla niemieckiej branży mieszkaniowej:

Postępowanie zgodnie z § 885 a ZPO oferuje Państwu opłacalną i prawnie bezpieczną alternatywę dla konwencjonalnej kosztownej eksmisji. Luedtke Insolvenzauktionen działa w tej dziedzinie na terenie całych Niemiec od czasu wprowadzenia modelu berlińskiego w 2006 roku. Wszystkie powiadomienia prawne są wykonywane za Państwa. Obserwację postępowań i przeprowadzanie licytacji prowadzi wieloletni starszy komornik sądowy oraz publicznie mianowany i zaprzysiężony licytator Thomas Luedtke.

Nawet w sprawach spadkowych osiągamy szybką eksmisję w drodze prawa zastawu wynajmującego lokal. Wszelka korespondencja z urzędami, sądami spadkowymi, kuratorami spadku i spadkobiercami jest przejmowana przez nas. Z reguły otrzymają Państwo swoje mieszkanie z powrotem opuszczone w ciągu dwóch miesięcy od powiadomienia o śmierci. Dochody z późniejszego wykorzystania inwentarza mieszkaniowego wliczane są do kosztów.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy już kilka tysięcy postępowań.

Przy przestawieniu postępowania na § 885a ZPO istnieją następujące korzyści:

  • Nie ma obowiązku wpłacania zaliczki.
  • Nie ma obowiązku dostarczenia kapitału.
  • Nie ma kosztów za niepotrzebny dojazd firmy transportowej do opuszczonych już mieszkań.
  • Koszty eksmisji powstają tylko w przypadku rzeczywistych wymagań, ponieważ odpady nie nadające się do powtórnego przetworzenia itp. mogą być usunięte po niskich kosztach.
  • Nie ma kosztów w przypadku dobrowolnego, samodzielnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika.
  • Możliwość łatwego usuwania odpadów w przypadku przedłożenia oświadczenia o własności przez dłużnika
  • Wliczenie dochodów z licytacji do kosztów
  • Rachunek z zestawieniem dochodów na końcu postępowania

Według publikacji dużej berlińskiej spółdzielni mieszkaniowej, do której należy ok. 70 000 lokali mieszkalnych, w 2006 roku wydano jeszcze 1 506 000,-- € na przeprowadzanie eksmisji. Po przejściu na model berliński w 2007 roku koszty wyniosły 342 000,-- €. W 2012 roku w końcu „tylko” 207 000,-- €. Oszczędności w latach 2007-2012 wyniosły następnie 3,12 mln €!. To jest 3,12 miliona euro, których wynajmujący nawet nie musi wydawać i których nie musi dochodzić od byłych najemców. Wynajmujący i dłużnicy w niepewnej sytuacji finansowej są w równym stopniu odciążani!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

W następujących przypadkach możliwe są przymusowe licytacje bez sądowego nakazu zapłaty:

Prawo zastawu wynajmującego lokal (§ 562 BGB)

Jako wynajmujący zgodnie z prawem są Państwo posiadaczami wynajmowanego lokalu i mają Państwo roszczenia wobec najemcy.
 

Prawo zastawu zleceniobiorców (§ 647 BGB)

Państwa klient nie zapłacił za naprawę, a Państwo nadal są w posiadaniu tego przedmiotu.
 

Prawo zastawu z tytułu magazynowania (§ 421 BGB)

Jako posiadacze magazynu mają Państwo ustawowe prawo zastawu z uwagi na koszty magazynowania. Warunkiem tego jest posiadanie przez Państwa przedmiotu, w szczególności za pomocą konosamentu, kwitu załadowczego lub składowego.
 

Prawo zastawu spedycji (§ 410 BGB)

Jako spedytorzy mają Państwo prawo zastawu na ładunku, a także na frachcie, prowizjach, wydatkach i wykorzystaniu. Warunkiem tego jest posiadanie przez Państwa przedmiotu, w szczególności za pomocą konosamentu, kwitu załadowczego lub składowego.
 

Egzekucja zgodnie z § 885a ZPO

Odzyskali Państwo posiadanie wynajmowanej nieruchomości przez komornika sądowego w ramach egzekucji, a inwentarz byłego najemcy nadal istnieje. W tym przypadku licytacja publiczna jest obowiązkowa, chyba że posiadacz zażądał od Państwa tych przedmiotów w ciągu jednego miesiąca, a odpady nie są oczywiście odpadami wielkogabarytowymi.

Są to najważniejsze prawa zastawu, które mogą być egzekwowane w drodze licytacji publicznej bez postępowania sądowego. Istnieje wiele innych praw zastawu i warunków przeprowadzania licytacji publicznych. Jestem do Państwa dyspozycji w sprawie pytań i informacji.

Licytacja nie jest zgodna z prawem, jeśli naruszone zostaną przepisy kodeksu cywilnego (BGB) dotyczące wykorzystania zastawu. Licytacja może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę do tego upoważnioną (publicznie mianowany i zaprzysiężony licytator). Licytacja np. w serwisie Ebay nie jest licytacją publiczną w rozumieniu prawa!